Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


CÔNG TRÌNH


Hình ảnh Công trình- Chi tiết
Các công trình Khảo sát Địa chất tiêu biểu

Các công trình Khảo sát Địa chất tiêu biểu

Tải về toàn bộ danh mục này tại đây.


... xem thêm

Các công trình Kiểm định tiêu biểu:

Các công trình Kiểm định tiêu biểu:

  STT TÊN CÔNG TRÌNH Đơn vị ký kết Hợp đồng số 1 Thí nghiệm cọc gia cố...


... xem thêm

Kiểm tra khả năng chịu lực & chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Kiểm tra khả năng chịu lực & chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

STT TÊN CÔNG TRÌNH  GIÁ TRỊ HĐ   (VND) Đơn vị ký kết Hợp đồng số 1 Đánh...


... xem thêm

KSát Địa hình, Giám sát khảo sát công trình:

KSát Địa hình, Giám sát khảo sát công trình:

STT TÊN CÔNG TRÌNH Đơn vị ký kết Hợp đồng số 1 Khảo sát địa hình...


... xem thêm


Địa chỉ IP: 44.220.62.183
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla