Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


T. Nghiệm thử tải tĩnh công trình “Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc”

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH. Giá trị hợp đồng: 2.083.376.000đ. Mã số hợp đồng: 10/KH 647 - 2010.

 


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.220.62.183
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla