Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Kiểm định chất lượng công trình Thủy Điện Dak'Tih

Công trình “Nhà Máy và Kênh xả; Cửa lấy Nước, Trạm phân phối thuộc công trình Thủy Điện Dakr’Tih – Bậc trên” – Tỉnh Đak Nông. Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG. Giá trị hợp đồng: 790.821.426 đ. Mã số hợp đồng: 07/09/HĐ-TN/MĐ-KT.

 


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.192.115.114
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla