Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Đường Cao Tốc Bến Lức - Long Thành

Thí nghiệm về Khảo sát vật liệu và thí nghiệm nước, thí nghiệm địa chất công trình:” Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Bến Lức - Long Thành “ - Đơn vị tư vấn: LIÊN DANH KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL (KEI) VÀ NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS Co Ltd (NE).

Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam.

Thực hiện 06 gói thầu:

+ Gói A1: Nút Giao Sài Gòn - Trung Lương, Cầu Vượt Quốc Lộ 1.

+ Gói A2: Cầu Ông Năm, Cầu Hải Sơn, Cầu Ông Thìn, Cầu Ông Thoàn, Cầu Vượt Quốc Lộ 50, Nút Giao QL50 - Nhánh A.

+ Gói A3: Báo Cáo Khảo Sát Vật Liệu Xây Dựng.

+ Gói A4: Cầu vượt Nguyễn Văn Tạo, Cầu Bà Chùa, Nền Đường Nút Giao Nguyễn Văn Tạo.

+ Gói A5: Cầu Phước Khánh, Cầu Bình Khánh, Cầu Sông Trà.

+ Gói A8: Cầu Thị Vải.    





Trở lại
Địa chỉ IP: 44.192.115.114
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla