Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


T. Nghiệm kiểm tra cọc gia cố xi măng - Cảng Cái Mép

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng trụ đất gia cố xi măng công trình “Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vải” - Đoạn 3Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn vị yêu cầu: CN CÔNG TY CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC. Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 đ. Mã số hợp đồng : 10/HĐKT.


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.192.115.114
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla