Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Khoan khảo sát Địa chất dưới nước

Công trình: Dự án Cống Thủ Bộ - Thuộc Quy Hoạch Thủy Lợi Chống Ngập Úng Khu Vực TP. HCM. Địa điểm: Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An. Đơn vị yêu cầu: Viện Thủy Lợi & Môi Trường. Giá trị hợp đồng: 1.848.350.000 đ. Mã số hợp đồng: 68/HĐNB-TB-TVKSĐC-2011.

 
Trở lại
Địa chỉ IP: 3.235.147.50
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla