Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


T. Nghiệm xuyên tĩnh CPT & cắt cánh hiện trường

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT & cắt cánh hiện trường công trình:” Cống Ngăn Triều Chống Ngập Rạch Gò Dưa, Rạch Ông Dầu, Rạch Đá, Rạch Thủ Đức và Bờ Bao Rạch Cấu Đúc Nhỏ”. – Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI.


Trở lại
Địa chỉ IP: 3.238.204.167
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla