Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


T. Nghiệm cắt cánh hiện trường

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường công trình:” Quốc Lộ 30 – Km 86+200 – Km 94+000 đoạn tránh Thị Trấn Hồng Ngự – Đồng Tháp” – Đơn vị yêu cầu: Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Cầu Đường.


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.197.101.251
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla