Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


T. Nghiệm xác định mô đuyn biến dạng bằng bàn nén hiện trường

Thí nghiệm xác định mô đuyn biến dạng bằng bàn nén hiện trường công trình “ Sunrise City Plot V” – Đường Nguyễn Hữu Thọ - Quận 7 – TP.HCM – Đơn vị yêu cầu: KUMHO INDUSTRIAL ENGINEERING & CONSTRUCTION. Giá trị hợp đồng: 48.400.000 đ. Mã số hợp đồng: 271/HĐKT - 2009.


Trở lại
Địa chỉ IP: 3.235.147.50
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla