Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Dự Án Cống Thủ Bộ - Thuộc Quy Hoạch Thủy Lợi Chống Ngập Úng Khu Vực TP. HCM. Đơn vị ký kết: Viện Thủy Lợi & Môi Trường. Giá trị hợp đồng: 1.848.350.000 đ. Mã số hợp đồng: 68/ HĐNB-TB/TVKSĐC-2011.

 


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.192.115.114
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla