Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Khoan địa chất dưới nước

Dự Án Cống Thủ Bộ - Thuộc Quy Hoạch Thủy Lợi Chống Ngập Úng Khu Vực TP. HCM. Địa điểm: Tỉnh Long An. Đơn vị yêu cầu: Viện Thủy Lợi & Môi Trường.
Giá trị hợp đồng: 1.848.350.000 đ. Mã số hợp đồng: 68/ HĐNB-TB/TVKSĐC-201.


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.192.115.114
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla