Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Kiểm Định Xây Dựng Trường Sơn có cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám Đốc điều hành chung, Phòng thí nghiệm Địa Kỹ Thuật & Kiểm Định Công Trình - LAS XD 711 (được trang bị phần lớn là thiết bị tư bản, được QUATEST 3 kiểm định), phòng tư vấn giám sát, thiết kế & nghiên cứu khoa học, phòng tổng hợp tài chính.

Họ tên, chức danh người phụ trách :

  • Tổng Giám Đốc: Th.S. Nguyễn Thanh Nhàn.
  • Phó Tổng Giám Đốc: KS. Lê Xuân Hải
  • Trưởng phòng thí nghiệm: KS. Trương Văn Thành

Cán bộ, nhân viên của phòng thí nghiệm:

S

T

T

Họ và tên

 

Năm  Sinh

Trình độ & chuyên môn được đào tạo

Công việc được

giao hiện nay

 

Thâm niên trong lãnh vực hoạt động

1

2

3

4

5

6

1

Nguyễn Thanh Nhàn

1978

Thạc Sỹ Địa Kỹ Thuật XD

Tổng Giám Đốc

14

2

Lê Xuân Hải

1978

KS Địa chất

Phó Tổng Giám Đốc

13

3

Trương Văn Thành

1984

KS Cầu đường

Trưởng Phòng

Thí Nghiệm

05

4

Trần Chí Hồng

1978

Ths. Xây Dựng

Cán bộ kỹ thuật

14

5

Thái Đức Minh

1978

KS Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

14

6

Lê Minh Tùng

1978

Th.S Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

14

7

Võ Ngọc Hải

1980

Th. S Địa Chất

Trưởng phòng

khảo sát ĐC

08

8

Huỳnh Quang Trung

1989

KS Địa chất

Cán bộ kỹ thuật

04

9

Phan Duy Hợp

1978

KS Xây Dựng

Trưởng phòng T Kế

10

10

Vương Trung Nghĩa

1971

Th.S Giao Thông

Cán bộ kỹ thuật

10

11

Đặng Ngọc Lâm

1964

KS Thủy Lợi

Cán bộ kỹ thuật

13

12

Vũ Đình Tình

1969

KS Trắc Địa

Trưởng phòng

10

13

Nguyễn Văn Tài

1938

KS Địa Chất

Chuyên gia Địa Chất

40

14

Phan Hữu Tùng

1978

KS Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

06

15

Nguyễn Ngọc Nguyên

1991

Trung cấp

Thí nghiệm viên

01

16

Mai Thanh Dũng

1990

Trung cấp

Thí nghiệm viên

04

17

Lê Thị Hải Yến

1981

KS Hóa

Cán bộ kỹ thuật

04

18

Nguyễn Thị Yến

1982

Trung cấp

Thí nghiệm viên

04

19

Châu Phúc Hưng

1980

KS Vật Liệu

Cán bộ kỹ thuật

07

20

Lê Hữu Hiền

1982

Trung cấp

Thí nghiệm viên

06

21

Nguyễn Văn Võ

1979

Trung cấp

Thí nghiệm viên

07

22

Dương Văn Chung

1984

Trung cấp

Thí nghiệm viên

04

23

Lê Tấn Minh Khôi

1982

Trung cấp

Thí nghiệm viên

09

24

Phạm Phước Lộc

1976

Cử nhân vật lý

Thí nghiệm viên

08

25

Hà Minh Vinh

1985

KS Cầu Đường

Cán bộ kỹ thuật

02

26

Phạm Quang Đạt

1987

KS Địa Chất

Thí nghiệm viên

02

27

Trương Văn Ái

1982

Trung cấp

Thí nghiệm viên

04

28

Trần Quốc Cường

1988

KS Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

02

29

Trần Kim Phương

1984

TNV

Thí nghiệm viên

01

30

Đỗ Văn Đô

1980

KS Trắc Địa

Cán bộ kỹ thuật

08

31

Nguyễn V Hoàng Tử

1981

KS Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

03

32

Nguyễn Nhựt Khánh

1989

KS Cầu Đường

Cán bộ kỹ thuật

01

33

Lê Hoàng Dũng

1983

KS Xây Dựng

Thí nghiệm viên

08

34

Đặng Tấn Đạt

1977

KS Địa Chất

Cán bộ kỹ thuật

13

Chứng chỉ phòng LAS - XD711 & Chứng chỉ ISO 9001-2008:


Xem thêm...

 


Địa chỉ IP: 44.220.62.183
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla