Chính sách chất lượng mà chúng tôi cam kết thực hiện: “ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ”


KSát Địa hình, Giám sát khảo sát công trình:

STT
TÊN CÔNG TRÌNH
Đơn vị ký kết
Hợp đồng số
1

Khảo sát địa hình công trình: Khu Nhà Ở Hào Khang - Q.9 - TP. HCM.

Giá trị HĐ: 82.229.800 VNĐ

Công ty TNHH MTV

Hào Khang

848/KSĐH/2013

2

Khảo sát địa hình công trình: Khu Nhà Ở Gia Phước - Q.9 - TP. HCM.

Giá trị HĐ: 41.643.800 VNĐ

Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc

Gia Phước

855/KSĐH/2013
3

Quan trắc lún công trình: Khách sạn Lý Tự Trọng - Q. 1 - TP. HCM.

Giá trị HĐ: 84.837.000 VNĐ

Công ty CP Vật Tư

Bến Thành

742/2013/QTL-TS
4 Khảo sát địa hình công trình: Khu nhà ở Cơ quan Đại diện Bộ Văn Hóa – Q. 9. Giá trị HĐ: 72.000.000 VNĐ Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch - Cơ Quan Đại Diện tại TP. HCM 507/HĐKSĐH/2012
5
Tư vấn Giám sát Khảo sát Xây Dựng Công trình Xây Dựng Mới Trường Mầm Non Quỳnh Hương – Cơ Sở 1
BQL Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Quận Gò Vấp
03/2009-HĐ-XD (1809)
6
Tư vấn Giám sát Khảo sát Xây Dựng Công trình Xây Dựng Trụ Sở Công An Phường 11
BQL Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Quận Gò Vấp
03/2009-HĐ-XD (1909)
7
Khảo sát địa hình Trạm Cấp Nước An Lạc 4 Thuộc Dư Án Đấu Tư Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Giai Đoạn 2006 – 2010
TT Nước Sinh Hoạt & Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn
41C/2009-HĐ-TTN-KHKT
8
Khảo sát địa hình Nâng Cấp, Mở Rộng Trạm Cấp Nước Tân Nhựt 1 Thuộc Dự Án Đấu Tư Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Giai Đoạn 2006 – 2010
TT Nước Sinh Hoạt & Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn
41a/2009-HĐ-TTN-KHKT
9
Khảo sát địa hình Nâng Cấp, Mở Rộng Trạm Cấp Nước Tân Nhựt 3 Thuộc Dư Án Đấu Tư Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Giai Đọan 2006 – 2010
TT Nước Sinh Hoạt & Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn
41b/2009-HĐ-TTN-KHKT
10
Khảo sát địa hình công trình: Công ty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu – Q. Tân Bình
Cty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu
456/HĐ, TVKSĐH 2010
11 Tư vấn Giám sát Khảo sát Xây Dựng Công trình: Nâng Cấp Mở Rộng Bến Phà Cát Lái - Q. 2 TP. HCM. Giá trị HĐ: 38.919.900VNĐ Công ty TNHH MTV Công Trình Cầu Phà TP. HCM 2364/HĐ-CTCP-2013


Trở lại
Địa chỉ IP: 44.220.62.183
Copyright © 2010 Kiểm Định Trường Sơn. Designed by Fasolla